Terapia rodzin – polega na spotkaniu całej rodziny lub jej części np. rodzica z dzieckiem wraz z psychologiem. Celem spotkań jest poprawa wzajemnych relacji i wzmocnienie każdego z jej członków a także przyjrzenie się problemowi z perspektywy każdego uczestnika spotkania. Jest okazją, aby w obecności terapeuty podzielić się swoimi myślami, uczuciami, przekonaniami, oczekiwaniami. Terapeuta jest zainteresowany tym jak każdy z członków rodziny definiuje problem. Wspólnie z rodziną ustala nowe wzorce komunikacji i rozwiązania.

Czas trwania: 90 minut