Udzielamy pomocy psychologicznej w zakresie trudności, z którymi najczęściej boryka się młodzież w okresie dojrzewania, oferujemy pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, lękiem, depresją, zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi, trudnościami w relacjach z innymi a także w przypadku nadużywania alkoholu, narkotyków, uzależnienia od multimediów. Pracujemy w obszarze wzmacniania poczucia własnej wartości. W naszej pracowni podchodzimy do problemów młodych ludzi poważnie i z szacunkiem.

Czas trwania: 50 minut