Konsultacja diagnostyczna przed badaniem – 50 min – 250 zł

Diagnoza w kierunku SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) przy zastosowaniu Skali ADOS-2 wraz z innymi dodatkowymi testami 1900 zł (czas trwania badania to 5 godzin). Diagnoza ASD wymaga konsultacji lekarza psychiatry. Psychiatra konsultujący jest lekarzem współpracującym z pracownią, pacjent umawia się z nim na odrębną wizytę (płatną u lekarza) – po sporządzeniu opinii na piśmie, lekarz potwierdza pisemnie jej rezultat podpisując się na niej wraz z psychologiem diagnostą. Taka opinia jest pełnowartościową diagnozą kliniczną formalnie uznawaną przez innych specjalistów.

Diagnoza ADHD przy zastosowaniu Testu MOXO i innych testów poznawczych – 1400 zł (czas trwania badania w gabinecie to 3 godziny)

Diagnoza psychologiczna osobowości (SCID-5-PD)– 1000 zł (czas trwania badania w gabinecie to 3 godziny)

Diagnoza funkcjonowania emocjonalno-motywacyjnego (MMPI-2) – 1000zł (czas trwania badania w gabinecie to 3 godziny)

Diagnoza funkcjonowania intelektualnego osoby dorosłej (WAIS-R lub Skala Stanford Binet) – 800zł (czas trwania badania w gabinecie to 3 godziny)

Diagnoza funkcjonowania poznawczego (obejmuje: pamięć werbalną, wzrokową, funkcje wzrokowo-przestrzenne, uwagę, funkcje wykonawcze) – 1400zł (czas trwania badania w gabinecie to 3 godziny)

Decyzja jaki obszar funkcjonowania psychologicznego ma być objęty diagnozą oraz jakie metody ostatecznie zostaną zastosowane zostaje podjęta po wstępnej konsultacji diagnostycznej. Pacjent otrzymuje psychologiczną diagnozę w formie pisemnej po 4 tygodniach od badania – jeśli nie decyduje się na omówienie, opinię przesyłamy listownie lub na adres e-mail wskazany przez pacjenta. Wyniki badania mogą być omówione na życzenie pacjenta na oddzielnej sesji (termin rozmowy jest ustalany po opracowaniu diagnozy przez psychologa, koszt dodatkowej sesji to 200 zł, czas trwania do 50 minut).