Konsultacja diagnostyczna przed badaniem – 50 min – 200 zł

Diagnoza psychologiczna osobowości (SCID-5-PD)- maksymalnie około 120 min- 500 zł

Diagnoza funkcjonowania emocjonalno-motywacyjnego (MMPI-2) – maksymalnie około 120 min – 500zł

Diagnoza funkcjonowania intelektualnego osoby dorosłej (WAIS-R) – maksymalnie około 120 min – 500zł

Diagnoza funkcjonowania poznawczego (obejmuje: pamięć werbalną, wzrokową, funkcje wzrokowo-przestrzenne, uwagę, funkcje wykonawcze) – maksymalnie około 120 min – 500zł

Decyzja jaki obszar funkcjonowania psychologicznego ma być objęty diagnozą oraz jakie metody ostatecznie zostaną zastosowane zostaje podjęta po wstępnej konsultacji diagnostycznej. Wyniki badania są omawiane na oddzielnej sesji (termin rozmowy jest ustalany po opracowaniu diagnozy przez psychologa) a pacjent otrzymuje diagnozę w formie pisemnej. Koszt sesji podsumowującej jest wliczony w cenę badania.