• w pokonywaniu trudności w relacjach z innymi
  • w problemach wychowawczych
  • w sytuacjach kryzysowych
  • w radzeniu sobie ze stresem
  • w zaburzeniach nastroju
  • w depresji
  • w pokonywaniu lęku
  • w zaburzeniach nastroju
  • w budowaniu stabilnego poczucia własnej wartości
  • w nerwicach
  • w rozwoju osobistym