Konsultacja psychologiczna – jest to pierwsze spotkanie psychologa z osobą (parą, rodziną) zgłaszającą się o pomoc. Ma ona na celu wstępne rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej osoby poszukującej pomocy. W trakcie konsultacji wspólnie z psychologiem możesz zastanowić się, czy potrzebne będzie Ci dalsze wsparcie, a także jaki rodzaj oddziaływań będzie dla Ciebie najkorzystniejszy. Niekiedy konsultacja, w czasie której można lepiej, w nowy sposób przyjrzeć się własnej sytuacji życiowej, swoim przeżyciom i uczuciom, stanowi wystarczającą pomoc.

By zadecydować o najskuteczniejszej formie pomocy, konieczne zwykle są 1- 3 spotkania konsultacyjne, jedno spotkanie trwa 50 minut.

Czas trwania: 50 minut