psycholog
logopeda
terapeuta dzieci

+48 692 485 029

W pracy psychologicznej kieruję się założeniami Terapii skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR, ang. solution focused brief therapy) i rozwijam swój warsztat terapeutyczny w tym kierunku. Bliskie jest mi podejście oparte na potencjale i zasobach, skupione na dążeniu do osiągnięcia określonego przez klienta celu.

Jednocześnie zajmuję się diagnozą funkcjonowania, również poznawczego oraz rozpoznawaniem potrzeb dzieci i młodzieży. Prowadzę konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodzin, także w kryzysie. Oferuję pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w duchu rodzicielstwa bliskości i porozumienie bez przemocy (NVC).

Pracowałam między innymi w instytucjach udzielających wsparcia psychologicznego na rzecz rodziny, gdzie zdobywałam doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Przez wiele lat rozwijałam się w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne. Jestem także logopedą, terapeutą dziecka z autyzmem i terapeutą AAC (alternatywne i wspomagające metody komunikacji). Dużą satysfakcję sprawia mi tworzenie i rozwijanie indywidualnych systemów komunikacji użytkowników AAC.

Jestem uczestniczką wielu szkoleń i warsztatów, skierowanych na pomoc dzieciom z wyzwaniami rozwojowymi (m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Handle, Stymulacja Bazalna, Integracja Sensoryczna I stopnia, GPS- Grouth Through  Play System)

Pracuję głównie z dziećmi i młodzieżą.