• Pracujemy z osobami dorosłymi w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu różnego rodzaju problemów osobistych.
  • Prowadzimy terapię dzieci i młodzieży z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego.
  • Wspieramy rodziców w realizacji ich ról i znajdowaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach wychowawczych.
  • Parom oferujemy pracę nad budowaniem więzi, pogłębianiem relacji, skuteczną komunikacją.
  • Dla rodzin proponujemy pracę w kierunku rozwiązywania konfliktów, lepszego rozumienia siebie nawzajem, wzajemnej gotowości do wspierania siebie w różnych życiowych okolicznościach, tak by rodzina była źródłem oparcia a nie stresu.