Konsultacje wychowawcze to spotkanie na które zapraszamy samych rodziców lub opiekunów dziecka. Jest ono okazją do omówienia pojawiających się trudności w relacji z dzieckiem i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Konsultacje nie mają charakteru uniwersalnych porad, gotowych rozwiązań, które zadziałają w każdej rodzinie. Są zaproszeniem dla rodziców do poszukiwania swojej własnej drogi świadomego rodzicielstwa zgodnego z ich wartościami.

W trakcie konsultacji psychoterapeuta pomagam dostrzec potrzeby dziecka i zrozumieć jego motywy, pokazuje również jak postawa rodzica, jego doświadczenia życiowe i emocje mogą wpływać na funkcjonowanie i zachowanie dziecka.

Czas trwania: 50 minut