Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, pracuję w nurcie terapii systemowej, bliskie są mi również założenia podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach i terapii narracyjnej. Ukończyłam kurs zaawansowany terapii systemowej rodzin, par, indywidualnej i grupowej, jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej,


Specjalizuję się w udzielaniu pomocy osobom w kryzysie, doświadczającym przemocy, zmagających się z lękiem, depresją i trudnościami w relacjach. Prowadzę grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy jak i warsztaty psychoedukacyjne i rozwoju osobistego.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz pomocy społecznej a także w organizacjach pozarządowych udzielając wsparcia osobom najbardziej potrzebującym i znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Przez wiele lat byłam konsultantem telefonu zaufania Niebieska Linia.


Prowadzę terapię w myśl zasady, że każdy posiada w sobie naturalne zasoby do rozwijania się i przezwyciężania kryzysów a terapeuta pomaga jedynie je odkryć i z nich korzystać.


Pracuję terapeutycznie również z dziećmi i młodzieżą, opieram się na założeniach metody Play Therapy i Sandplay Therapy. Uwzględniam sytuację życiową rodziny i wpływ bieżących wydarzeń na proces terapii dziecka. Udzielam konsultacji rodzicielskich w celu wspierania kompetencji wychowawczych rodziców. Pomagam rodzicom w świadomym budowaniu swoich relacji z dzieckiem.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.