Pracujemy z dziećmi w sytuacji zarówno zaburzeń rozwojowych jak i w sytuacjach kryzysowych i trudnych np. rozstanie rodziców, utrata bliskiej osoby, przemoc domowa. Zapraszamy rodziców gdy zauważają, że dziecko jest agresywne, smutne lub zamknięte w sobie, ma problemy w kontaktach z rówieśnikami, ma problemy w nauce, jest nadpobudliwe, przejawia zaburzenia odżywiania, doświadcza silnego lęku i niepokoju, przeżyło traumatyczne wydarzenie.

Terapia dzieci w dużej mierze różni się od terapii dorosłych. Psychoterapeuta stosuje metody odpowiednie do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych. Dzieci inaczej postrzegają i rozumieją świat oraz swoje relacje z ważnymi ludźmi, nie zawsze potrafią w pełni zrozumieć i przekazać swoje doświadczenia. Dlatego sesje z małymi dziećmi często przybierają formę zabawy, tak aby rozmowa na problematyczne tematy nie była dla dziecka zbyt dużym obciążeniem.