specjalista psycholog kliniczny
psychoterapeuta
psycholog uprawniony do badań na broń
psycholog transportu

+48 603 380 351

W pracy psychologa i psychoterapeuty najważniejszy jest dla mnie oparty na szacunku dialog oraz trafna diagnoza problemów pacjenta – według mnie to właśnie gwarantuje odpowiednio dobraną i skuteczną pomoc terapeutyczną.


Kilkanaście lat temu zdecydowałam się szkolić w psychoterapii integracyjnej, ponieważ właśnie to podejście w pełni oddaje preferowaną przeze mnie ideę pracy z pacjentami. Psychoterapia ma jak najlepiej służyć pacjentowi w rozwiązaniu trudności, dlatego spośród wielu różnych dostępnych metod prowadzenia terapii proponuję każdorazowo w sposób zindywidualizowany te, które uważam w konkretnym przypadku za najbardziej korzystne dla pacjenta.  Od początku mojej pracy inspiruje mnie podejście fenomenologiczno-egzystencjalne, ale czerpię również z podejścia psychodynamicznego oraz współczesnych nurtów psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzę psychoterapię krótko i długoterminową – ustalam to wspólnie z pacjentem podczas sesji konsultacyjno-diagnostycznej.


Pracuję terapeutycznie indywidualnie z osobami dorosłymi doświadczającymi depresji, lęków, samotności, trudności w relacjach i związkach oraz w żałobach po stracie bliskiej osoby, udzielam wsparcia osobom w trudnych sytuacjach zdrowotnych. Zajmuję się również kliniczną diagnostyką psychologiczną przy użyciu narzędzi (testów i kwestionariuszy) obejmującą badanie poziomu intelektualnego, sprawność funkcjonowania poznawczego (m.in. funkcje wykonawcze, pamięć, uwagę, funkcje wzrokowo-przestrzenne) oraz sferę funkcjonowania emocjonalno-motywacyjnego i osobowość.


Od kilkunastu lat pracuję w oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych – mam doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z bardzo szerokim zakresem problematyki zaburzeń zdrowia psychicznego. Pracowałam również diagnostycznie i terapeutycznie z pacjentami z chorobami neurologicznymi, kardiologicznymi (po zawałach serca) oraz z pacjentami chirurgicznymi (głównie po amputacjach). Mam doświadczenie zawodowe w pracy socjoterapeutycznej i diagnozowaniu dzieci i młodzieży oraz we wspomaganiu rodziców w budowaniu kompetencji wychowawczych. Zajmowałam się prowadzeniem wykładów dla służb mundurowych i szkoleń w firmach prywatnych z zakresu profilaktyki uzależnień.


Moją pracę z pacjentami od samego początku aktywności zawodowej poddaję superwizji u psychologów certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


W życiu prywatnym swój czas spędzam głównie na byciu z rodziną.